Mỏ Cày Nam: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Nhằm thực hiện tốt chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" và phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thời gian qua, Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn cơ sở trong toàn huyện tập trung xây dựng các mô hình kinh tế, đặc biệt là vận động thành lập hoặc duy trì các tổ liên kết, CLB phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ.

 Hiện nay trong toàn huyện có 08 tổ hợp tác chăn nuôi, đan ghế nhựa, phân hữu cơ trong thanh niên được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả tại xã Thành Thới A, Hương Mỹ, Tân Trung, Ngãi Đăng, Phước Hiệp. Trong đó Tổ hợp tác đan ghế nhựa, tổ hợp tác chăn nuôi dê, gà, bò mô hình được đầu tư từ dự án AMD của tỉnh, hiện tại các tổ hợp tác này sau khi kết thúc hỗ trợ vẫn đang duy trì và mở rộng sản xuất tại địa bàn và mang lại thu nhập ổn định (tổ hợp tác đan ghế nhựa tại xã Tân Trung thu nhập khoảng 50 triệu đồng/ tháng).

Câu lạc bộ nuôi gà tại xã Ngãi Đăng

Huyện có 01 tổ liên kết nuôi cá cảnh được duy trì có hiệu quả của Anh Nguyễn Thanh Huyền tại xã An Thạnh, với thu nhập ổn định hàng tháng khoảng 50 triệu đồng. Đồng thời trong năm 2022 đã thành lập mới 02 CLB phát triển kinh tế trong thanh niên: 01 CLB Thợ điện tại xã Minh Đức – đây là mô hình mới CLB mới trong thanh niên với mục đích được thành lập để hỗ trợ sửa chữa điện cho người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã và 01 CLB nuôi gà tại xã Ngãi Đăng. Cùng hàng loạt các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên được thành lập mới hoặc duy trì trong thanh niên như: mô hình nuôi ong lấy mật, mô hình nuôi dê, bò, thỏ, dịch vụ trang trí cổng cưới Hoa Dừa, đan đát, trồng nấm bào ngư,…tại các xã Cẩm Sơn, Định Thủy, Tân Hội, Ngãi Đăng, Bình Khánh.

Đoàn Thanh niên xã Minh Đức ra mắt CLB Thợ điện

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn toàn huyện đã làm tốt công tác hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vay vốn từ NHCSXH huyện. Hiện nay, có 16/16 xã thị trấn trên địa bàn huyện có Tổ TK&VV, với 49 Tổ TK&VV do Đoàn thanh niên quản lý, có 1.383 thành viên tham gia, tổng dự nợ trên 39 tỷ đồng.

Thông qua việc thành lập và duy trì có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên đã góp phần cổ vũ thanh niên trên địa bàn huyện thực hiện ước mơ, hoài bão của bản thân, mở rộng sinh hoạt cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống kinh tế, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà./.

Khả Tú - HĐ Mỏ Cày Nam