Mỏ Cày Nam: truyền thông khởi nghiệp năm 2020

Ngày 15 tháng 11 năm 2020, Ban Thường vụ Huyện phối hợp Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre tổ chức hoạt động Truyền thông khởi nghiệp năm 2020 tại trường THPT Quản Trọng Hoàng, có hơn 200 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh tham dự.

Tham dự chương trình có các báo cáo viên là các anh chị đến từ Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF), các cá nhân khởi nghiệp thành công trong tỉnh đến chia sẻ nhiều chuyên đề, về những yếu tố cần có để khởi nghiệp, đối tượng khởi nghiệp, các bước để khởi sự doanh nghiệp, các hoạt động của chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp; giới thiệu hoạt động hỗ trợ Khởi nghiệp, Quỹ đầu tư Khởi nghiệp,…

Qua chương trình nhằm cung cấp kiến thức, những kỹ năng quan trọng, kinh nghiệm về khởi nghiệp cho các cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp, tạo niềm tin, tâm lý không ngại thất bại; khơi dậy tính sáng tạo và hun đúc tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh./.

Ngọc Diệu - Huyện đoàn Mỏ Cày Nam