Nghị quyết Đại hội XI tỉnh: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn