Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trẻ trong sinh hoạt Đoàn là giải pháp quan trọng trong việc củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn hiện nay

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Do đó, đảng viên trẻ trong độ tuổi Đoàn phải tham gia sinh hoạt Đoàn là tất yếu, đồng thời mỗi đảng viên trẻ phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong nhận thức và hành động, sẵn sàng đi đầu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại Chi đoàn; đảng viên trẻ vừa tiên phong, gương mẫu, vừa tìm tòi, sáng tạo nghiên cứu để tìm ra các mô hình hay, giải pháp tốt cho hoạt động Đoàn - Hội - Đội cho địa phương, đơn vị nơi mình học tập, công tác và nhất là sinh hoạt Đoàn tại địa bàn dân cư. Mỗi đảng viên trẻ phải là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, mài sắc tư duy lý luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng, mạnh dạn đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động đợt thi đua “Tuổi trẻ Bến Tre sắt son niềm tin với Đảng”, phát huy vai trò của đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, tiên phong hơn nữa và xung kích, tình nguyện hơn nữa trong việc củng cố, dẫn dắt Chi đoàn và hướng dẫn, xây dựng các Chi đoàn thực hiện tốt việc sinh hoạt Đoàn lệ kỳ hàng tháng đảm bảo đúng theo Điều lệ Đoàn, nhất là sinh hoạt Chi đoàn tại địa bàn dân cư ấp, khu phố; đồng thời mỗi đảng viên trẻ tự nhận thức mình là lực lượng nòng cốt để đoàn kết tập hợp thanh niên hiện nay, tìm ra giải pháp mới, sáng tạo phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại Chi đoàn mình đang sinh hoạt Đoàn.

Việc có đông đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Chi đoàn hiện nay (toàn tỉnh có trên 7.000 đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn) là một trong những yếu tố quan trọng, vừa góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, vừa đẩy mạnh được khâu phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảng viên mới. Qua sinh hoạt Đoàn của đảng viên trẻ là điều kiện để đảng viên trẻ tham gia, góp ý những nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương mình đến với đoàn viên thanh niên tại Chi đoàn, đồng thời tham gia góp ý với cấp ủy Đảng địa phương về công tác lãnh đạo Đoàn Thanh niên mà cấp mình phụ trách tham gia.

Đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn tại Chi đoàn ấp Rẫy xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm

Trên thực tế, muốn làm tốt nhiệm vụ Đoàn tham gia xây dựng Đảng thì mỗi đảng viên trẻ đang sinh hoạt Đoàn phải nâng cao nhận thức, hiểu biết của mình về Đảng, về các mặt đời sống xã hội, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên gắn với công tác xây dựng Đảng của đơn vị, địa phương và chủ trương lãnh đạo của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên hướng dẫn thực hiện để kịp thời định hướng và hỗ trợ cho Chi đoàn.

Để tiếp tục nâng cao tính xung kích, tiên phong gương mẫu của đảng viên trẻ trong sinh hoạt của Đoàn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trẻ, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu chất lượng công tác đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh gắn với nhiệm vụ được giao tại Chi đoàn. Đoàn các cấp thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Đoàn, tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với giá trị thanh niên Đồng Khởi “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện”; phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào hành động, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xung kích trong các phong trào và chương trình của Đoàn.... Thông qua các hoạt động điều này sẽ tạo môi trường thuận lợi để đảng viên trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành góp phần lớn trong việc củng cố Chi đoàn tại địa phương.

Đối với mỗi đảng viên trẻ, cần phải phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, thường xuyên suy nghĩ, năng động, sáng tạo để kịp thời tìm ra những giải pháp khả thi góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chất lượng sinh hoạt tại Chi đoàn nhất là Chi đoàn dân cư. Đó là hành động cách mạng của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch vững mạnh. Để xây dựng, phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, phải tạo được nhận thức đúng đắn, vai trò trách nhiệm của đảng viên trẻ, sự cố gắng phấn đấu của từng đoàn viên, thanh niên tại Chi đoàn và tổ chức Đoàn các cấp, qua đó xây dựng một lực lượng xứng đáng là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, là đội ngũ kế thừa tốt nhất trong tiến trình hội nhập, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Với việc phát huy tối đa sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên trẻ trong sinh hoạt Đoàn là tiền đề giải pháp quan trọng trong việc củng cố sinh hoạt tại Chi đoàn hiện nay nhất là Chi đoàn dân cư; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo đảng viên trẻ trong thực hiện các công trình, hoạt động phong trào tại Chi đoàn để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng thời, tạo nhiều môi trường, điều kiện thuận lợi để đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh./.

Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn