Thành phố Bến Tre: Đưa vào sử dụng điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em địa bàn dân cư

     Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố đã vận động và sử dụng nguồn quỹ kế hoạch nhỏ để xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Điểm vui chơi tại xã Mỹ Thạnh An

          Ngày 14/02/2020, Thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 03 thiết bị cho trẻ em, thiếu nhi địa bàn dân cư vui chơi, giửi trí gồm cầu tuột, xích đu, đu quay vưới tổng kinh phí gần 15 triệu đồng từ nguồn vận động và nguồn quỹ kế hoạch nhỏ được lắp đặt tại xã Mỹ Thạnh An.

          Đây là điểm vui chơi thứ hai được xây dựng trong năm học 2019 - 2020, sắp tới Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố sẽ tiếp tục vận động và đưa vào sử dụng 01 điểm vui chơi cho thiếu nhi địa bàn dân cư tại xã Phú Hưng./.

Mai Văn Phú