Thành phố Bến Tre - Tập huấn cho giáo viên chương trình “Mizuiku – em yêu nước sạch” năm 2020

          Nhằm truyền đạt cho giáo viên, học sinh những kiến thức cơ bản về sử dụng nguồn nuốc sạch, thúc đẩy thiếu nhi nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước hiện nay. Trong 02 ngày 22 – 23/01/2021, Hội đồng Đội thành phố Bến Tre tổ chức tập huấn chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch”  cho hơn 125 giáo viên là Tổng phụ trách Đội, giáo viên khối 3,4 của các trường TH trên địa bàn thành phố, chia làm 03 điểm tập huân: Tiểu học Bến Tre, Hội trường UBND phường Phú Tân và THCS Phú Hưng.

Các giáo viên tham gia tập huấn chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” năm 2020

          Tham gia chương trình tập huấn, giáo viên được hướng dẫn, hỗ trợ khai thác thông tin và giảng dạy hiệu quả bằng các phương pháp giáo dục chủ động - lấy học sinh làm trung tâm, giúp các em tự ý thức, tích cực đưa ra các hành động bảo vệ nước. Qua đó giáo viên được truyền tải và hỗ trợ học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng thái độ phù hợp về tiết kiệm và bảo vệ nước. Sau khi tham gia lớp tập huấn , giáo viên sẽ tổ chức giảng dạy cho các em học sinh khối 3,4 của trường.

          Thông qua lớp tập huấn chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch”  nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch tại các trường học cho giáo viên, học sinh; hướng dẫn và cung cấp cho giáo viên, học sinh những kiến thức cơ bản về sử dụng nguồn nước sạch, từ đó góp phần giáo dục các học sinh có ý thức tự bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước tinh khiết, góp phần đẩy lùi tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt hiện nay./.   

Huy KT - Ban Thanh thiếu nhi trường học