Thạnh Phú: 18 cán bộ đoàn tranh cử chức danh trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2018-2020

Nằm trong chuỗi hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, từ ngày 17/3 đến ngày 18/3/2018, các xã, thị trấn trong toàn huyện tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ bầu cử trưởng ấp khu phố tại địa phương như: trang trí cổng, bàn thờ Tổ quốc, dọn vệ sinh khu vực bỏ phiếu, thành lập các đội hướng dẫn người dân tham gia bầu cử.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân tham gia bầu cử

Trong đợt bầu cử trưởng ấp khu phố lần này, Thạnh Phú có 18 bí thư và Phó Bí thư Chi đoàn ấp ứng cử trưởng ấp, khu phố, kết quả có  04 cán bộ Đoàn Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn trúng cử chức danh trưởng ấp, khu phố. Đây là những cán bộ Đoàn sau thời gian rèn luyện, cống hiến được cấp ủy, chính quyền đặt niềm tin, sự kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của chính mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã có chỉ đạo đến Đoàn các cấp quan tâm, kịp thời lựa chọn, bồi dưỡng nhân sự Đoàn mới đối với các đơn vị có cán bộ trúng cử chức danh trưởng, ấp khu phố.

Huyện đoàn Thạnh Phú