Thạnh Phú tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 29/5/2020, tại Nhà Thiếu nhi huyện Thạnh Phú, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Thạnh Phú tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Anh Nguyễn Trường An, Phó Bí thư Huyện đoàn - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện cùng với hơn 50 anh chị là thành viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội các xã, thị trấn, chủ tịch Ủy ban Hội các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, anh Nguyễn Trường An - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần huyện Thạnh Phú lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị nhằm giúp tuyên truyền sâu rộng nhằm giúp cán bộ Hội, hội viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Dự kiến các cơ sở Hội trong huyện sẽ triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 đến với hội viên, thanh niên trên địa bàn huyện và hoàn thành trong tháng 06/2020 ./.

Huyện đoàn Thạnh Phú