Thạnh Phú: Đồng chí Huỳnh Hữu Trung giữ chức vụ Phó Bí thư huyện Đoàn

Ngày 22/03/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có quyết định công nhận chức danh Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thạnh Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho đồng chí Huỳnh Hữu Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Thạnh Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trước đó, ngày 06/3/2019, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện đoàn đã tiến hành bầu đồng chí Huỳnh Hữu Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thạnh Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 với 100% phiếu bầu.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trung

* Giới thiệu sơ nét về đồng chí Huỳnh Hữu Trung – Phó Bí thư Huyện đoàn Thạnh Phú, nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Ngày sinh: 01/11/1989.

- Quê quán: xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú.

- Vào Đảng: 28/7/2013; Chính thức: 28/7/2014.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 5/2012 - 5/2015: Cán bộ Huyện đoàn, phụ trách công tác Đội.

+ Từ tháng 5/2015 – 01/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội huyện, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

+ Từ tháng 01/2016 – 5/2017: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội huyện, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

+ Từ tháng 5/2017 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phó Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội huyện, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Huyện đoàn Thạnh Phú