Thạnh Phú hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Tính đến tháng 26/6/2020, Thạnh Phú có 18/18 cơ sở Hội trực thuộc hoàn thành công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Hội các cấp. Trước đó, cấp huyện đã triển khai Nghị quyết cho gần 50 cán bộ Hội chủ chốt trong toàn huyện vào ngày 29/5/2020.

Từ ngày 29/5/2020 đến 26/6/2020, các đơn vị Hội trực thuộc đã triển khai nghị quyết tại cơ sở. Chủ tịch Hội là người trực tiếp tham gia báo cáo bài và truyền cảm hứng, động lực cho cán bộ Hội cơ sở. Từng nội dung, phong trào được làm rõ, cụ thể, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương bằng cách mạnh dạn chỉ ra được cái khó, cái hạn chế tại đơn vị và từng Hội cơ sở để qua đó, từng cán bộ Hội có việc nhìn nhận một cụ thể, rõ ràng hơn về công tác Hội và phong trào thanh niên tại địa phương.

Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp cán bộ Hội, hội viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Trong thời gian tới, các cơ sở Hội trực thuộc trong huyện sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội./.

Huyện đoàn Thạnh Phú