Thạnh Phú: Khảo sát công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I năm học 2020 - 2021

Vừa qua, từ ngày 02 - 05/02/2021, Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thành lập tổ khảo sát đã đến và làm việc tại các Liên đội các trường Tiểu học Đại Điền, Tiểu học Thạnh Hải, Tiểu học An Điền, THCS Thạnh Phong, THCS An Nhơn và THCS Qưới Điền.

Quang cảnh buổi khảo sát

Đây là hoạt động phối hợp giữa Hội đồng Đội huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện diễn ra định kỳ hằng năm, nhằm để kịp thời nắm tình hình và đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2020 – 2021 của Liên đội, nhất là các Liên đội có đồng chí giáo viên Tổng phụ trách mới nhận nhiệm vụ. Đồng thời trao đổi, góp ý một số nội dung, định hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian sắp tới. đánh giá những mặt mạnh, yếu, những vấn đề khó khăn chưa thực hiện được ở Liên đội; những đề xuất, kiến nghị cho học kỳ II. Đánh giá việc tuyên truyền triển khai chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp, các hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp (đối với khối THCS), đánh giá chất lượng tiết sinh hoạt Đội. Triển khai thực hiện Chương trình dự bị Đội viên, các chuyên hiệu rèn luyện Đội viên. Công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh. Giới thiệu các mô hình mới, sáng tạo trong triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ, Chương trình rèn luyện Đội viên sửa đổi. Công tác tham mưu, phối hợp thực hiện công việc và kiểm tra hồ sơ sổ sách có liên quan.

Qua khảo sát phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tiêu biểu ở các Liên đội để nhân rộng. Đồng thời phát hiện những mặt hạn chế, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt trong học kỳ II và những năm học tiếp theo.

Đức Nhân - Huyện đoàn Thạnh Phú