Thạnh Phú tập huấn Chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch”

          Trong 02 ngày 19 và 20/01/2021, tại Trường THCS Quới Điền, Huyện đoàn Thạnh Phú phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức 02 lớp tập huấn Chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” cho trên 180 giáo viên Tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm khối 3, 4 của 19 trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi tập huấn

          Nội dung tập huấn là việc tổ chức giảng dạy các hoạt động giáo dục môi trường về chủ đề nước theo giáo án của Chương trình Mizuiku, gồm: các loại nước, vòng tuần hoàn nước; vai trò của nước trong cuộc sống; vấn đề của nước hôm nay và tác động của những vấn đề nước đối với cuộc sống; xây dựng thói quen tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường và thực hành thí nghiệm lọc nước.

          Sau lớp tập huấn này, Tổng phụ trách Đội và giáo viên tham gia lớp tập huấn sẽ giảng dạy lại cho học sinh khối 3, 4 của trường mình.

          Qua đây, nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của xã hội đối với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch tại các trường học cho học sinh./.

Văn Minh - Đài Truyền thanh Thạnh Phú