Thiếu nhi Đồng Khởi mới và “Khát Vọng Bến Tre 2045”

          Năm học 2020 – 2021 là năm đầu tiên Hội đồng Đội Bến Tre triển khai danh hiệu “Thiếu nhi Đồng Khởi mới” đến các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn nhằm phát động sâu rộng trong thiếu nhi Bến Tre phong trào rèn luyện theo hình mẫu góp phần hình thành sớm những tố chất con người Bến Tre theo định hướng của Tỉnh ủy và theo hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới do Tỉnh đoàn phát động  từ đó giúp thiếu nhi phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ và rèn luyện tố chất vượt khó, sáng tạo để khởi nghiệp khi trưởng thành, thúc đẩy tinh thần thi đua rèn luyện đạo đức, vượt khó trong cuộc sống, hình thành thói quen sáng tạo trong mọi hoạt động trong đội viên, thiếu nhi để thế trẻ Bến Tre có đủ đức, đủ tài để phục vụ tỉnh nhà trong công cuộc hội nhập và phát triển.

Đồng chí Phan Văn Mãi – UV. BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tuyên dương “Thiếu nhi Đồng Khởi mới”

          Việc xây dựng hình mẫu thiếu nhi Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030 bao gồm các nội dung “Cháu ngoan Bác Hồ - Không ngại việc khó - Thi đua sáng tạo”, cụ thể là:

          Cháu ngoan Bác Hồ: Là thiếu nhi thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy, phấn đấu đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ từ cấp Liên đội trở lên; tham gia tích cực các hoạt động Đội – Sao Nhi đồng với nội dung này các bạn Đội viên, thiếu nhi xác định rõ cần rèn luyện gì trong năm học và ghi trực tiếp vào Vườn hoa làm theo lời Bác.

          Không ngại việc khó: Là thiếu nhi thể hiện được tinh thần thích tìm việc khó để làm; xung phong đảm nhận những việc khó trong lao động, học tập, rèn luyện; có đóng góp cho lớp, chi đội, liên đội trong giải quyết những vấn đề khó phát sinh bằng ý tưởng hoặc hành động cụ thể. Ở nội dung thứ 2 các Chi đội cho Đội viên, thiếu nhi đăng ký nội dung việc khó mình muốn thực hiện trong cả năm học (đăng ký ít nhất 05 việc khó phải thực hiệntrong năm); đồng thời Giáo viên Tổng phụ trách Đội giao thử thách cho Đội viên, thiếu nhi thông qua các hoạt động, phong trào của Đội – Sao Nhi đồng.

          Thi đua sáng tạo: Là thiếu nhi thể hiện được sự sáng tạo trong suy nghĩ và việc làm; thích tìm tòi, học hỏi cái mới – hay; tham gia tích cực các hoạt động khuyến khích tinh thần sáng tạo trong trường học và trên địa bàn dân cư; có nhiều ý tưởng sáng tạo để giúp giải quyết các vấn đề khó trong học tập và cuộc sống; tham gia tích cực các cuộc thi sáng tạo do nhà trường, tổ chức Đoàn – Đội các cấp tổ chức. Để thực hiện tốt nội dung này mỗi Đội viên tự trang bị 01 quyển sổ nhỏ mang tên “Sổ tay Nhật ký sáng tạo” để tự ghi nhận những việc làm mà các em thấy đã vận dụng sáng tạo hoặc ghi lại những ý tưởng sáng tạo đã nghĩ ra trong ngày (trong năm đăng ký có ít nhất 05 ý tưởng sáng tạo để thực hiện). Khuyến khích cho đội viên tham gia các cuộc thi sáng tạo do nhà trường và Đoàn – Đội các cấp tổ chức. Giáo viên Tổng phụ trách Đội thường xuyên tổ chức hoạt động thử thách sáng tạo tại Liên đội để tạo môi trường cho đội viên, thiếu nhi thi đua. Việc thực hiện rèn luyện hình mẫu phải gắn với Chương trình rèn luyện đội viên.

Trao danh hiệu "Thiếu nhi Đồng Khởi mới"

          Sau 1 năm phát động danh hiệu có hơn 6000 đội viên tiêu biểu đăng ký tham gia, có 518 em được tuyên dương cấp Liên đội và giới thiệu 38 em tiêu biểu từ 9 huyện, thành phố gửi về để xét danh hiệu “Thiếu nhi Đồng Khởi mới”, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã xét báo cáo thành tích của từng bạn gửi về với các nội dung đã đăng ký thực hiện. Kết quả có 5/38 hồ sơ được xét công nhận gồm: em Đặng Quốc Khánh Chi đội trưởng chi đội 9/4, Liên đội Trường THCS Hoàng Lam, TPBT; em Nguyễn Phạm Yến Vy Chi đội trưởng 9/6, Liên đội Trường THCS Phú Hưng, TPBT; em Huỳnh Văn Sỹ Liên đội phó Liên đội Trường THCS Vĩnh Phúc, TPBT; em Đặng Anh Thư Liên đội phó, Lớp 4/1 Trường TH Tân Thành Bình 2, MCB; em Huỳnh Ngọc Phương Vy Liên đội trưởng, Lớp 9/1 THCS Nguyễn Văn Tư, MCB. Cả năm bạn điều thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Bến Tre thi đua thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy”, được tuyên dương ít nhất 01 lần trên Vườn hoa làm theo lời Bác cấp Liên đội, là Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội trở lên; thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, có thành tích rèn luyện tiêu biểu tại Liên đội; có đăng ký thực hiện những việc khó, liệt kê được ít nhất 05 việc khó tiêu biểu và có nhiều ý tưởng sáng tạo trong học tập, rèn luyện, cuộc sống và liệt kê và thực hiện được ít nhất 05 ý tưởng sáng tạo tiêu biểu trong năm học 2020 – 2021.

          Với chủ đề năm học 2021 - 2022 “Thiếu nhi Bến Tre Học tốt, chăm ngoan, vui khỏe, an toàn” các Liên đội trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai kết hợp 3 nhiệm vụ trong  một năm học gồm Chương trình rèn luyện đội viên, Vườn hoa làm theo lời Bác và hình mẫu thiếu nhi Bến Tre trong đó: Chương trình rèn luyện đội viên gắn với chương trình “Em làm việc tốt mỗi ngày” để giúp đội viên, thiếu nhi rèn luyện được phẩm chất, kỹ năng cơ bản nhất của người đội viên cần có; vườn hoa làm theo lời Bác giúp đội viên, thiếu nhi sửa đổi những thói quen chưa tốt thông qua việc học tập và làm theo Bác để trở thành bông hoa người tốt trong vườn hoa; hình mẫu thiếu nhi Bến Tre “Cháu ngoan Bác Hồ - Không ngại việc khó – Thi đua sáng tạo” nhằm thúc đẩy đội viên, thiếu nhi rèn luyện với mục tiêu phấn đấu cao, tìm ra nhân tố xuất sắc để bồi dưỡng phát triển lâu dài.

           Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh rất tin tưởng việc triển khai hình mẫu thiếu nhi Bến Tre sẽ góp phần giáo dục được một thế hệ măng non trở thành thanh niên Đồng Khởi mới góp sức xây dựng Bến Tre vươn xa trong tương lai./.

Thành Ngoãn - Ban Thanh thiếu nhi Trường học