THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN VÀO CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẾN TRE NĂM 2020

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động tại cơ quan Tỉnh đoàn; Đồng thời nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông báo tuyển dụng cộng tác viên vào làm việc tại cơ quan Tỉnh đoàn Bến Tre, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, điều kiện nộp hồ sơ
Người có đủ điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, được nộp hồ sơ dự tuyển:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
- Đủ 18 tuổi trở lên.
- Có lý lịch rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kèm theo quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư.
- Về chuyên môn nghiệp vụ.
+ Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá, giỏi trở lên; có chuyên ngành đào tạo như: Công tác xã hội, Công tác Thanh thiếu niên, Văn hóa, nghệ thuật, Xã hội nhân văn, Ngoại ngữ, Tin học, Quản lý nhà nước, Báo chí, Xây dựng đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quản lý Đô thị, Quản lý môi trường….
+ Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
+ Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận.
- Về độ tuổi: 
+ Không quá 23 tuổi đối với tốt nghiệp Đại học.
+ Không quá 25 tuổi đối với tốt nghiệp sau Đại học và cán bộ Đoàn đang công tác ở cơ sở từ 01 năm trở lên.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Có khả năng sắp xếp làm việc ngoài giờ.
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
Không thuộc một trong các trường hợp sau: Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
* Hồ sơ ưu tiên (nếu có): Trong thời gian học tập có tham gia công tác Đoàn, Hội, Đội (Đã từng giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn hoặc Lớp trưởng, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên ở trường Đại học trở lên; có giấy khen, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn, Hội sinh viên hoặc Nhà trường).
2. Vị trí tuyển dụng: Ban Phong trào (02 chỉ tiêu); Ban Thanh thiếu nhi, Trường học (02 chỉ tiêu); Văn phòng (01 chỉ tiêu).
3. Nhiệm vụ chính: Hoạt động công tác Đoàn, Hội, Đội.
4. Yêu cầu hồ sơ
- Đơn xin việc làm và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Bản sao Giấy khai sinh.
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí.
- Bản sao giấy khen, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội của các cơ sở đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội sinh viên hoặc Nhà trường; xác nhận đã từng giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn hoặc Lớp trưởng, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên ở trường Đại học đối với sinh viên mới tốt nghiệp đại học (nếu có).
* Ghi chú: Chỉ nhận hồ sơ do người xin việc nộp trực tiếp và hồ sơ có đầy đủ theo yêu cầu, không trả lại hồ sơ.
5. Thời gian và địa điểm nhận Hồ sơ
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến khi nhận đủ hồ sơ (Trong giờ hành chính; không nhận hồ sơ vào thứ bảy và chủ nhật).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Tổ chức – kiểm tra Tỉnh đoàn, số điện thoại 075.3818119. (Tầng 7 - Trụ sở làm việc Tòa nhà Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, số 58, đường 3/2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Xem chi tiết thông báo tại đây:

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn