TP. Bến Tre: Triển khai Luật trẻ em năm 2016

Ngày 18/11/2020, Hội đồng Đội thành phố đã tổ chức triển khai Luật Trẻ em năm 2016 cho 140 em đội viên, học sinh của các Liên đội trên địa bàn thành phố.

Luật Trẻ em năm 2016 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 với 07 chương, 106 điều, quy định rõ các quyền và bổn phận của trẻ em.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Tại buổi triển khai, các em học sinh tích cực trao đổi, được báo cáo viên giải thcihs, phân tích rõ quyền, bổn phận của trẻ em theo Luật quy định.

Thực hiện theo Luật Trẻ em năm 2016, Hội đồng Đội thành phố Bến Tre đã thành lập Hội đồng Trẻ em, giúp các em kịp thời phản ánh, đề bạt những tâm tư, nguyện vọng của bản thân, của trẻ em đến với lãnh đạo các ngành, các cấp, đại biểu Hội đồng Nhân dân./.

Mai Văn Phú