TP. Bến Tre: Xây dựng 14 hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo

Từ đầu năm 2020 đến nay, 14/14 xã, phường đã xây dựng và thực hiện hiệu quả hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo.

Hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo với phương châm “Mỗi đoàn viên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi Đoàn cơ sở là một hộp thư sáng kiến”, tiếp tục triển khai và nhân rộng phong trào “Tuổi trẻ Sáng tạo”. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, thanh niên, học sinh; Cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố.

Thanh niên gửi ý tưởng sáng tạo tại hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo

Việc xây dựng hộp thư sáng kiến để thu thập các sáng kiến, ý tưởng mới của đoàn viên thanh niên; phối hợp tổ chức các hoạt động như: Hội thi “Sáng tạo trẻ”, các hội thi tay nghề, tổ chức hội thi Tin học trẻ; sáng kiến về các mô hình hoạt động của Đoàn, Hội, Đội,...

Hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được Đoàn xã, phường triển khai định kỳ hàng tháng trong các cuộc họp chi đoàn.        Qua đó, 14/14 xã, phường đã xây dựng 14 hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo và nhận được 175 ý tưởng sáng tạo, sáng kiến từ hộp thư, đồng thời các ý tưởng đã được Đoàn xã, phường đang trên ngân hàng ý tưởng sáng tao ytuongsangtao.net./.

Mai Văn Phú