Tuổi trẻ Mỏ Cày Bắc chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên trên toàn huyện may khẩu trang vải tặng cho người dân. Kết quả, Đoàn từ huyện đến cơ sở đã vận động vải và may, phát tặng miễn phí trên 700 chiếc khẩu trang cho người dân trên địa bàn các xã Phước Mỹ Trung, Tân Phú Tây.

Hiện tại, Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc đã và đang triển khai nhiều hoạt động từ huyện đến cơ sở mang ý nghĩa thiết thực nhằm mục đích chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19 như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thông qua các hình thức như phát tờ rơi hướng dẫn người dân phòng, chống dịch Covid-19; Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền thông qua mạng xã hội, đài truyền thanh; Tặng nước rửa tay sát khuẩn, may và tặng miễn phí khẩu trang...

Hoạt động đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà chung tay góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Một vài hình ảnh:

 

 

Huyện Đoàn Mỏ Cày Bắc