Tuổi trẻ trường Cao đẳng Bến Tre học tập và làm theo lời Bác

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào HSSV về các hoạt động giáo dục lý tưởng, truyền thống cho HSSV; kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác, các cấp Đoàn đã thường xuyên tổ chức các chương trình đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, thắp hương các ngôi mộ liệt sĩ; tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre, thường xuyên giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng thái độ tích cực cho HSSV.

Tăng cường công tác tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Di chúc và kết quả thực hiện Di chúc Bác, tuyên truyền về các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền trên mạng xã hội thông qua trang fanpage Tuổi Trẻ Trường Cao đẳng Bến Tre, trang facebook cá nhân.

Đoàn trường đã tổ chức quán triệt chuyên đề “Xây dựng ý thực tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” đối với cán bộ Đoàn với sự tham gia của 35 cán bộ Đoàn các cấp  và chuyên đề “Trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” dành cho trên 500 đoàn viên.

Đoàn viên, HSSV nhà trường nhận thức được việc học tập Bác không ở đâu xa mà ở ngay những hành động cụ thể, những việc tốt trong cuộc sống: như sinh viên trước khi tan học thì tắt điện, giữ vệ sinh, bảo vệ của công, không đi học muộn, chăm chỉ học tập, không gian lận trong thi cử, nói không với các tệ nạn xã hội...

Bên cạnh đó, vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn thể hiện ở chỗ cần có sự nêu gương của tất cả những người cán bộ Đoàn - Hội về những vấn đề đạo đức đặt ra đối với HSSV, để sinh viên khi ra trường có thể trở thành những con người vừa “hồng” vừa “chuyên” đúng như mong muốn của Bác Hồ. Đây mới thực sự là kết quả to lớn, bền vững, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Một số hình ảnh triển khai học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đoàn trường Cao đẳng Bến Tre