Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri tiếp nhận vật chất ủng hộ đồng bào miền Trung từ đoàn viên, thanh thiếu nhi

Thể hiện truyền thống “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi trong huyện Ba Tri đã quyên góp vật chất ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai.

 Sáng ngày 06/11/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Chương trình tiếp nhận vật chất ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, trong chương trình các cơ sở Đoàn, Hội, Đội đã chuyển 60 triệu đồng tiền mặt, cùng các nhu yếu phẩm cần thiết (sách, vở, quần áo mới, mì gói, ...) được quyên góp từ đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp nhận để chuyển gửi đến đồng bào miền Trung.

Tiếp nhận các nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung

Hoạt động đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Ba Tri chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Huyện đoàn Ba Tri