HOẠT ĐỘNG CHI BỘ

Chi bộ Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: Đồng thuận trong xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách năng động, tiên phong

          Trưa ngày 07/4/2021, Chi bộ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: "Đồng thuận trong xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách năng động, tiên phong".

Chi bộ Tỉnh đoàn tổng kết năm 2020, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gắn với Nghị quyết Chi bộ năm 2021

Sáng ngày 19/01/2021, tại phòng họp Cơ quan Tỉnh đoàn, Chi bộ Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết công tác Chi bộ năm 2020, triển khai Nghị quyết Chi bộ năm 2021.

Chi bộ Tỉnh đoàn: Sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý IV với chủ đề: “Bến Tre xanh – suy nghĩ và hành động”

Sáng ngày 14/12/2020, Chi bộ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý IV năm 2020” với chủ đề: “Bến Tre xanh – suy nghĩ và hành động”.

Chi bộ Tỉnh đoàn: triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 14/10/2020, Chi bộ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi bộ Tỉnh đoàn: Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý III, năm 2020”

Chiều ngày 14/9/2020, Chi bộ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý III năm 2020” với chủ đề: “Xây dựng Chi bộ tốt”.

Sinh hoạt chuyên đề quý IV: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và giá trị “Yêu nước” trong cán bộ, đảng viên trẻ hiện nay”

Sáng ngày 13/12/2019 Chi bộ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và giá trị “Yêu nước” trong cán bộ, đảng viên trẻ hiện nay”.