Bình Đại: Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn tổ chức giám sát chuyên đề và củng cố cơ sở Đoàn năm 2022

Thực hiện quy chế và chương trình làm việc năm 2022, ngày 26/9/2022, tại phòng họp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn tổ chức giám sát chuyên đề và củng cố cơ sở Đoàn năm 2022 đối với 10/20 đơn vị gồm Tam Hiệp, Châu Hưng, Vang Quới Đông, Lộc Thuận, Bình Thới, Thị trấn, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Thạnh Phước, Thới Thuận. Đồng chí Phạm Thành Luân - Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn làm Trưởng đoàn giám sát.

Đồng chí Phạm Thành Luân - Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn phát biểu kết luận

Liên quan nội dung giám sát chuyên đề, Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn đã làm việc với 10 đơn vị về việc chấp hành Điều lệ Đoàn, việc duy trì sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt của chi đoàn, công tác phát triển đoàn viên, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở; công tác quản lý đoàn viên, thanh niên, công tác đoàn vụ; việc tham mưu cho cấp ủy trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn hàng năm; việc triển khai thực hiện các nguồn vốn vay do Đoàn được ủy thác quản lý; việc duy trì và thành lập mới các mô hình liên kết, tổ hợp tác kinh tế trong thanh niên năm 2022,…

Về nội dung củng cố cơ sở Đoàn, tại buổi làm việc, các đơn vị đã nghiêm túc đánh giá vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư Đoàn trong việc triển khai chương trình công tác năm, đồng thời phản ánh những mặt làm được, chưa được, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần khắc phục những hạn chế đã nêu ra, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thành Luân - Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn ghi nhận những ý kiến đề xuất của các đơn vị, đồng thời đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục phát huy những mặt làm được, để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn, Chi đoàn các ấp, khu phố ngày càng vững mạnh./.

Huyền Như - Huyện đoàn Bình Đại