Mỏ Cày Bắc tổ chức tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

Ngày 7 tháng 9 năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Mỏ Cày Bắc năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, đồng chí Đoàn Hải Nam – Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh – xã hội tỉnh, đồng chí Phạm Bùi Phi Lip – Quyền Chánh văn phòng Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Trung Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Chí Hữu – Bí thư Huyện đoàn, các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND các xã, đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở, trực thuộc, trợ lý thanh niên các trường THPT, các tập thể, cá nhân được khen thưởng tham dự Hội nghị.

Trong Chiến dịch, Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu như tham gia xây mới 4 km, sữa chửa, dặm vá 1,55 km đường giao thông nông thôn, xây mới 05 cầu giao thông, xây dựng mới 05 căn nhà, hỗ trợ 681 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nâng cấp 01 sân chơi thiếu nhi, xây dựng 13 tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, tổ chức 13 buổi tập huấn khởi nghiệp cho thanh niên, đăng tải 300 ý tưởng, sáng kiến trên cổng thông tin Trung ương Đoàn,…các chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa Phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh được thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch đề ra, được sự đồng tình hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Hội nghị đã thảo luận các nội dung xoay quanh những điểm mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả cũng như những thuận lợi, khó khăn trong Chiến dịch, rút ra những bài học kinh nghiệp cho những năm tiếp theo. Hội nghị cũng nghe đồng chí Nguyễn Trung Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND huyện – chủ trì Hội nghị phát biểu chỉ đạo các nội dung trong tâm trong Chiến dịch.

Đồng chí Nguyễn Trung Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dịp này, Ban Tổ chức tham mưu đề nghị Tỉnh đoàn, UBND huyện, Huyện đoàn khen thưởng cho 07 tập thể, 11 cá nhân và 01 hộ nuôi quân có thành tích hoàn thành xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020; đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện, Huyện đoàn khen tặng cho 09 tập thể và 07 cá nhân hoàn thành xuất khắc trong công tác khắc phục hạn mặn năm 2020.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch

Nguyễn Phượng - Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc