TP. Bến Tre: Giải pháp thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước cho trẻ em”

Thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn thành phố Bến Tre trong thời gian qua không những tạo ra nhiều sân chơi, tặng quà, học bổng, mô hình học tập,... cho trẻ em mà đối với công tác trẻ em trên địa bàn thành phố, riêng đối với tổ chức Đoàn, Đội thì việc bảo vệ an toàn cho trẻ em là một trong những nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức Đoàn, Đội. An toàn trong học đường, không bạo lực học đường, an toàn ở gia đình, không để xảy ra bạo hành trẻ em, an toàn trong xã hội, không để học sinh vi phạm luật giao thông, bị các đối tượng xấu lôi kéo sử dụng các chất có liên quan đến ma túy,... Bên cạnh đó, việc phòng, chống đuối nước cho trẻ em còn là một nội dung quan trọng trong thực hiện an toàn cho trẻ em.

          Thành phố Bến Tre tuy là đô thị nhưng vẫn còn có nhiều địa phương tiếp giáp và có sông nước, ao hồ, kênh, rạch,... gây ra những vụ đuối nước ở trẻ em. Những năm 2015, đến năm 2017, thành phố xảy ra ít nhất 01 vụ trẻ bị đuối nước trong năm. Từ đó, lãnh đạo thành phố đã giao các ban ngành, đoàn thể, trong đó có Thành đoàn phải làm sao để kéo giảm, hạn chế và đến mức không còn trẻ em bị đuối nước.

Các em học sinh tham gia học bơi

          Để thực hiện được nhiệm vụ đó, Ban Thường vụ Thành đoàn đã giao Hội đồng Đội thành phố chịu trách nhiệm bằng các giải pháp để thực hiện thành công Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước cho trẻ em”, không để trẻ em trên địa bàn thành phố bị tử vong vì tai nạn đuối nước. Hội đồng Đội thành phố đã phát động mỗi Liên đội hàng năm phối hợp với giáo viên dạy thể dục tham mưu Ban giám hiệu nhà trường mở từ 02 lớp phổ cập bơi trở lên. Phấn đấu 100% đội viên, học sinh (trừ những em học sinh bị bệnh không thể tham gia) phải biết bơi, tuyên truyền trong đội viên, học sinh về tai nạn đuối nước, cách phòng tránh đuối nước và cách xử lý khi bản thân hoặc bạn mình bị ngã xuống ao hồ, kênh, rạch, sông nước,...

          Bên cạnh đó, Thành đoàn còn phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố tổ chức hội thi bơi lội nhằm khuyến khích các em học bơi, phối hợp với các hồ bơi trên địa bàn vận động học sinh vào học bơi được miễn, giảm học phí,...

          Hội đồng Đội cơ sở phát động, tuyên truyền đến người dân, từng gia đình trên địa bàn có con em trong độ tuối thiếu niên, nhi đồng phải tạo điều kiện cho các em học bơi, thường xuyên nhắc nhở các em không được tắm sông khi không có người lớn,...

          Đối với bến đò ngang xã Nhơn Thạnh qua xã Phú Hưng, tuyên truyền chủ bến đò phải trang bị đầy đủ áo phao, thường xuyên kiểm tra áo phao phải còn sử dụng được, nhắc nhở hành khách nhất là trẻ em khi lên đò ngang phải trật tự, bảo đảm an toàn,...

          Với những giải pháp và mô hình phổ cập bơi ở 21 Liên đội, năm 2018 thành phố Bến Tre đã không còn tình trạng trẻ em tử vong vì đuối nước./.

Mai Văn Phú