Các hoạt động phong trào

Bến Tre triển khai phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Sáng ngày 21/9/2022, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức triển khai phổ biến nội dung thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 cho