Gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu

ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ KIM HOÀNG – BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC, XÃ TÂN THANH - GƯƠNG SÁNG TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC NĂM 2023

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

MỎ CÀY NAM: GƯƠNG CÁN BỘ ĐOÀN TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đoàn Thanh niên xã Cẩm Sơn tí