Gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Điển hình trong học tập và làm theo Bác

Trong những năm qua, trên tinh thần hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm, đơn vị đã

Anh Nguyên Văn Thái – Gương đoàn viên tiêu biểu về học tập và làm theo lời Bác

          Trưởng thành từ những phong trào ở cơ sở, anh Nguyễn Văn Thái – Bí thư xã Đoàn Phú Vang (huyện Bình Đại) luôn xác định mình cần học tập và làm theo Bác ngay từ những việc làm bình thường và giản dị hàng ngày.

Mỏ Cày Nam: Gương Cô giáo Tổng phụ trách đội “Học tập và làm theo Bác”

          Trong những năm qua, lực lượng Tổng phụ trách Đội đã đóng góp một phần không nhỏ vào những thành tích chung của Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học; góp chung vào thành tích thi đua công tác Đội và ph

Điển hình trong học tập và làm theo Bác

          Anh Nguyễn Văn Hòa - Phó bí thư Chi bộ, Trưởng Ấp 13, xã Tân Hào (Giồng Trôm) là một trong những tấm gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

Phụ nữ ấp Cầu Vĩ học tập và làm theo lời Bác

          Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sức lan tỏa trong các giai tầng xã hội bằng những vi