Nhân sự mới

BẾN TRE TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA X VÀ KIỆN TOÀN CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Sáng ngày 30/5/2022 Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa X và kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Anh Phan Thanh Trẻ giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre

Ngày 9-3-2022, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bến Tre bầu bổ sung Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Chiều ngày 11/12/2021, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tổ chức Hội nghị lần thứ XVIII thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Thạnh Phú: Đồng chí Huỳnh Hữu Trung giữ chức vụ Phó Bí thư huyện Đoàn

Ngày 22/03/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có quyết định công nhận chức danh Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thạnh Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho đồng chí Huỳnh Hữu Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Thạnh Phú

Đồng chí Võ Tuấn Thông được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 11/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, khóa X. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Cường – UV. BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, đồng chí Lê Văn Gặp – UV.