SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP TIÊU BIỂU

Tỉnh đoàn Bến Tre hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre năm 2020

Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên thời gian qua luôn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm triển khai thực hiện bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của