BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác trong tình hình hiện nay

Suốt nhiều thập niên, tư tưởng, lý luận về hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa – linh hồn và phương pháp của Chủ nghĩa Mác-Lênin – đã bị xuyên tạc một cách giáo điều hay cơ hội đủ loại và ngày càng bị bóp méo một cách ác

Nhiều thông tin sai lệch về biến thể Omicron lan truyền trên mạng xã hội

Bài đăng bắt đầu với thông tin: “Hãy chắc chắn rằng luôn đeo khẩu trang, bởi vì biến thể mới Omicron rất khác biệt, có thể gây tử vong và không dễ để phát hiện một cách chính xác”.

Khóc thương “Báo Sạch” xuyên tạc tự do báo chí Việt Nam

Nhóm “Báo Sạch” bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được quy định tại khoản 2, Điều 331 của Bộ luật Hình sự.

LUẬN ĐIỆU SUY DIỄN QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định “Về những điều đảng viên không được làm” thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 trước đây.

NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CẦN PHẢI BÁC BỎ!

Luận điệu “Vinh quang thuộc về Đảng cộng sản”, đau thương trút lên đầu dân!” đăng trên Tiếng Dân News ngày 8/10/2021 và bài viết “Bế mạc TƯ-4: Kêu gọi kền kền đừng ăn xác chết!” của Hoàng Trường đăng trên VOA, Thông Luận, Tiếng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Với ưu thế tốc độ lan truyền thông tin nhanh, diện thông tin rộng, internet, mạng xã hội dần trở thành nhu cầu trong đời sống của con người.