Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Thạnh Phú: Chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019

Sáng ngày 16/6, tại xã Thới Thạnh, Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN hè huyện Thạnh Phú tổ chức Chương trình ra quân Chiến dịch và kỷ niệm “Dấu ấn 20 năm – Phong trào Thanh niên tình nguyện”.

Ba Tri: Triển khai Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2019 và kỷ niệm 20 năm Phong trào thanh niên tình nguyện

Ngày 27/5/2019, Ban Chỉ đạo Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” huyện Ba Tri tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 và

Thạnh Phú: Triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019

Sáng ngày 31-5, tại thị trấn Thạnh Phú, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 và kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguy

Mỏ Cày Bắc: Triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019

Ngày 24/5/2019, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 và kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện.

Bình Đại: Triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện năm 2019

Chiều ngày 23/5/2019, tại Hội trường Liên đoàn lao động huyện, Ban chỉ đạo chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè  huyện Bình Đại năm 2019.

Giồng Trôm: Triển khai kế hoạch Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2019

Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức triển khai kế hoạch Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2019 và kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện.

Giồng Trôm: Sôi nổi hoạt động Tháng thanh niên năm 2018

Với chủ đề: “Tuổi trẻ Giồng Trôm tiên phong, sáng tạo xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc”, Tháng Thanh niên năm 2018, tuổi trẻ huyện Giồng Trôm đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên đem lại hiệu quả