Đề cương tuyên truyền

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU RẠCH MIỄU - QUỐC LỘ 60 TỈNH TIỀN GIANG, TỈNH BẾN TRE THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT (BAO GỒM 2 GIAI ĐOẠN)

Xem chi tiết tại đây: