Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2020) và 31 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2020)

       I. 61 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

      1. Khái quát quá trình hình thành phát triển của BĐBP

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2020)
----------

Tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2019)

và Tháng Thanh niên năm 2019

---------------