TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 BÁC HỒ TẶNG THƠ THANH NIÊN XUNG PHONG

Ngày 28/3/1951, toàn Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 thuộc Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương khi đang làm nhiệm vụ sửa chữa cầu Nà Cù, thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, đảm bảo giao t