CLB Lý luận trẻ

CHẶNG 2 HÀNH TRÌNH TIẾP LỬA LÝ LUẬN TRẺ TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ I, NĂM 2022: "ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH"

Sáng ngày 06/9/2022, tại Phòng họp số 4 - Huyện ủy Châu Thành, Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh phối hợp Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành tổ chức Hành trình tiếp lửa Lý luận trẻ lần thứ I, chủ đề “Từ tin yêu đến tham gia xâ

VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG TUYÊN TRUYỀN ĐỊNH HƯỚNG NHẬN THỨC TƯ TƯỞNG CỦA THANH NIÊN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NHẠY CẢM

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU ĐÒI “LY KHAI DÂN TỘC”

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, hoạt động kích động người dân tộc thiểu số (DTTS) đòi ly khai tự trị dân tộc luôn là một trong những nội dung chủ đạo được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằ

LUẬN CHỨNG PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, SAI TRÁI HIỆN NAY VỀ HÌNH ẢNH VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tấn công trực diện vào những vấn đề cốt lõi thuộc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhất là xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch.

CLB LÝ LUẬN TRẺ TỈNH BẾN TRE: SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ " NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Ngày 19/5/2022, tại phòng họp Tỉnh đoàn, CLB Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".