Ba Tri tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp Tiên phong

Ngày 27/12/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Ba Tri tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp Tiên phong cấp huyện tại Hội trường Văn hóa xã An Thủy.

Câu lạc bộ Khởi nghiệp Tiên phong huyện Ba Tri có 13 thành viên do anh Nguyễn Quang Đăng – Giám đốc Công ty TNHH Xuất - Nhập khẩu Nông sản Bảo Thạnh làm Chủ nhiệm, cơ cấu 01 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn 01 Phó Chủ nhiệm, 01 thanh niên sản xuất kinh tế giỏi 01 Phó Chủ nhiệm. Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong huyện Ba Tri hoạt động trong phạm vi huyện Ba Tri và mở rộng đến các đối tượng người Ba Tri ở ngoài địa bàn huyện. Mục đích của CLB Khởi nghiệp Tiên phong là tập hợp và xây dựng, đoàn kết, hỗ trợ, kết nối hợp tác cùng nhau, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp trong huyện phát triển, đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của các hội viên trong Câu lạc bộ.

CLB ra mắt tại chương trình

Đồng thời, ra mắt Câu lạc bộ nhằm tập trung đổi mới về công tác truyền thông, phát động về khởi nghiệp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nông thôn, học sinh trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức, qua đó, có kế hoạch bồi dưỡng, định hướng, hỗ trợ để phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và tạo đột phá trong phát triển kinh tế địa phương, tích cực thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre./.

Minh Thơ – Huyện đoàn Ba Tri