Ba Tri hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 18/4/2019, Ủy ban Hội xã An Phú Trung long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã An Phú Trung nhiệm kỳ 2019 - 2024, đến dự có anh Đặng Văn Phúc - Phó Bí thư Thành đoàn - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, đại biểu lãnh đạo Thường trực Đảng ủy xã An Phú Trung và 50/50 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Đây là đơn vị cuối cùng của huyện hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong toàn huyện.

Ủy ban Hội xã An Phú Trung khóa VI ra mắt hạ quyết tâm

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Thường trực Huyện ủy, sự định hướng của Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn Thanh niên lãnh đạo Ủy ban Hội các xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong đó, Ủy ban Hội huyện chọn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Tân Thủy và xã Tân Xuân tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Đến thời điểm hiện tại, có 24/24 Ủy ban Hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn và thời gian quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban Hội huyện đang khẩn trương triển khai, thực hiện các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Ba Tri lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thời gian dự kiến vào ngày 31/5/2019./.

Minh Thơ – Huyện đoàn Ba Tri