Bến Tre: Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng

Nằm trong khuôn khổ trại huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội và công nhận “Huấn luyện viên cấp I” tỉnh Bến Tre năm 2020, sáng ngày 9/10/2020 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn nhận diện âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho 72 trại sinh là cán bộ Đoàn, Hội các cấp.

Tại buổi tập huấn cán bộ Đoàn, Hội được nghe Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến – Nguyên Trưởng khoa Nhà nước Pháp luật, trường Chính trị tỉnh báo cáo chuyên đề nhận diện âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó tập trung sâu vào các nội dung: Nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch, những vấn đề xảy ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cách thức nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đồng thời, bàn bạc đề xuất các giải pháp Đoàn sẽ thực hiện trên không gian mạng; Công tác tuyên truyền và vấn đề xây dựng lực lượng nòng cốt, huy động thanh niên tham gia đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch,….

Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến – Nguyên Trưởng khoa Nhà nước Pháp luật, trường Chính trị tỉnh báo cáo chuyên đề

Thông qua buổi tập huấn nhằm nhằm tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn chính trị, chống phá Cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch, đồng thời có giải pháp ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ Đoàn, Hội các cấp./.

Phạm Lộc - Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn