BÌNH ĐẠI: BÍ THƯ CHI ĐOÀN ẤP THỰC HIỆN TỐT VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

Năm 2009, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Khi được bố trí giữ chức vụ ấp Đội trưởng cùng với tinh thần của một người trẻ, đồng chí Thái Thanh Điền đã nhiệt tình tham gia cùng công tác Đoàn-Hội tại địa phương với vai trò là đoàn viên chi đoàn. Qua quá trình tham gia, được chi bộ thống nhất và được các bạn đoàn viên, hội viên của ấp Long Phú tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi đoàn kiêm Chi hội trưởng chi hội ấp Long Phú. Trãi qua 12 năm tham gia công tác và sinh hoạt cùng tổ chức Đoàn - Hội đồng chí Điền luôn đi đầu trong mọi hoạt động mà địa phương tổ chức như: tham gia tốt công tác huấn luyện, hội thao; tham gia và vận động gia đình và nhân dân trong ấp tham gia tốt phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tham gia tích cực và đi đầu trong công tác phòng chống dịch Covid – 19; cùng tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện Đề án “Chuyển đổi số” và  Đề án “Bến Tre xanh”...

 

Với những phấn đấu, nỗ lực và đóng góp đồng chí Điền vinh dự được nhận nhiều giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện trong thực hiện nhiệm vụ, giấy khen của Huyện đoàn, Ủy ban Hội huyện trong công tác Đoàn- Hội; giấy khen của Ủy ban nhân dân xã Long Định trong công tác Đoàn- Hội và công tác quân sự tại địa phương hàng năm vinh dự hơn vừa qua, đồng chí Điền là một trong 07 tấm gương tiêu biểu qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy xã Long Định tặng giấy khen.
Huyện đoàn Bình Đại