Bình Đại: tập huấn chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” dành cho giáo viên khối 3,4 trên địa bàn huyện

Trong 02 ngày 27, 28/11/2020 Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức lớp tập huấn chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” cho 120 giáo viên chủ nhiệm khối 3,4 của 18 trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn đã hướng dẫn giáo viên cách tổ chức giảng dạy các hoạt động giáo dục về chủ đề nước theo chương trình Mizuiku như: các loại nước có trong tự nhiên, vòng tuần hoàn nước; vai trò, tác động của nước trong cuộc sống hiện nay, xây dựng thói quen tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường; thực hành thí nghiệm lọc nước.

Báo cáo viên hướng dẫn giáo viên tổ chức các hoạt động

Qua lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch tại các trường tiểu học cho học sinh; hướng dẫn cũng như cung cấp cho giáo viên, học sinh những kiến thức cơ bản về vai trò của tài nguyên nước và cách thức sử dụng hợp lý nguồn nước sạch, góp phần giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ, sử dụng tiết kiệm nguồn nước và rộng hơn là bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Lan Hương - Huyện đoàn Bình Đại