Chi đoàn Văn phòng ĐKĐĐ huyện Chợ Lách - Tự chủ nguồn quỹ hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động Chi đoàn

Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Chợ Lách không ngừng phát triển, hệ thống tổ chức Đoàn ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ đoàn ngày càng mạnh về chất, nội dung và phương thức hoạt động của đoàn ngày càng được cải tiến, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của thanh niên tại địa phương. Thực hiện theo sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn, các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng chi đoàn kiểu mẫu, qua đó đã xuất hiện nhiều chi đoàn kiểu mẫu tiêu biểu như chi đoàn Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chợ Lách.

Hiện nay, chi đoàn có 15 đoàn viên, trong đó Ban chấp hành có 03 đồng chí, có 10 đồng chí là Đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt chi đoàn.

Ngay từ đầu năm 2016, Ban chấp hành chi đoàn đã chủ động lập kế hoạch Xây dựng chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên BCH. Tập thể Ban Chấp hành Chi đoàn nghiên cứu, sáng tạo những phương thức hoạt động có hiệu quả, vận dụng những mô hình, những cách làm hay vào điều kiện thực tế của Chi đoàn, chủ động thực hiện các công trình phần việc kết nối với thanh niên địa phương, với các đơn vị Xã – Thị trấn đoàn kết nghĩa thực hiện công tác an sinh xã hội tại các địa phương. Với tất cả sự nỗ lực ấy, tập thể Chi đoàn Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Công nhận “Chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh năm 2016”.

Với bản lĩnh, tâm huyết của người trẻ, với phương châm “Đoàn thanh niên là Cánh tay đắc lực của Đảng” BCH đã từng bước tạo được niềm tin với cấp ủy Đảng, đưa Chi đoàn phát huy được những thuận lợi, khắc phục những khó khăn hạn chế và đứng trong top đầu các đơn vị Đoàn ngành huyện trong nhiều năm liền. Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, hàng năm BCH chi đoàn giới thiệu từ 02-03 đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét và hoàn thiện thủ tục kết nạp đảng.

 

Đặc biệt, trong khi nhiều Chi đoàn gặp khó khăn trong việc thực hiện mô hình gây quỹ hoạt động cho Chi đoàn thì với tinh thần sáng tạo, Ban Chấp hành Chi đoàn nghiên cứu và thực hiện đồng thời 4 mô hình gây quỹ bền vững cho hoạt động của Chi đoàn (như: mô hình gỡ thuê bìa nhựa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện các biến động về đất đai, mô hình bán giấy vụn, mô hình cung cấp nước chai cho cơ quan trong các cuộc họp, mô hình dọn vệ sinh gây quỹ). Từ đó Chi đoàn  không  những tự chủ về kinh phí mà còn hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Công đoàn, cơ quan. Nguồn quỹ thường xuyên của Chi đoàn là khoảng 5 triệu đồng, từ đó Chi đoàn đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm mục đích sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, làm cơ sở để thanh toán các chi tiêu trong chi đoàn, tạo sự chủ động cho cán bộ đoàn thành thành tốt nhiệm vụ.

Chi đoàn VPĐKĐĐ huyện Chợ Lách thực hiện công trình thanh niên

Với nguồn kinh phí ổn định, Chi đoàn chủ động hơn mỗi khi tổ chức hoạt động như thăm, tặng quà các học sinh nghèo khó khăn, các gia đình thương bệnh binh; tổ chức vui chơi giải trí kết nối tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa các đoàn viên thanh niên.

Việc xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình này đã góp phần khắc phục khó khăn trước mắt cho tổ chức Đoàn, đồng thời cũng thể hiện sự sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, khẳng định được các phong trào, hoạt động của Đoàn dần đi vào thực chất.

 

 

 

Huyện Đoàn Chợ Lách