Chợ Lách: Đoàn viên thanh niên khối cơ quan với “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019, đoàn viên thanh niên khối cơ quan trên địa bàn huyện đã xác định nhiều công trình phần việc phát huy vai trò sức trẻ của đoàn viên khối cán bộ, công chức và viên chức trong góp phần thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

          Trong tháng Thanh niên năm 2019, Đoàn ngành huyện bao gồm khối cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang huyện và các Chi đoàn cơ quan tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có 4 “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”.

    Đoàn công an huyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

   Ngày 09/3/2019, là ngày thứ bảy tình nguyện thứ 2 trong Tháng thanh niên năm 2019. Theo đó, những đơn vị thực hiện nhiệm vụ và có điều kiện tiếp xúc với nhân dân (Công an, Ngân hàng,…) đã tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho nhân trong buổi sáng ngày thứ bảy. Tại các đơn vị không có điều kiện tiếp dân, đơn vị đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện việc tăng ca tình nguyện xử lý công việc chuyên môn của bản thân, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc của bản thân và đơn vị trong tuần tiếp theo. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên cũng đã quan tâm chỉnh trang cơ quan văn phòng, thực hiện phong trào “Công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp” bằng những việc làm cụ thể như: dọn vệ sinh, sắp xếp trang thiết bị, dụng cụ, thiết kế cây xanh trong không gian làm việc của cá nhân và của tập thể. Có gần 50 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tham gia hoạt động.

          Các cơ quan Nhà nước làm việc theo chế độ ngày hành chính. Sẽ có nhiều trường hợp vì điều kiện, người dân không thể đến các cơ quan để tiến hành các thủ tục cần thiết của cá nhân trong ngày hành chính. Việc phát động đoàn viên, thanh niên khối cơ quan, ngành thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” phần nào tạo điều kiện, hỗ trợ người dân thuận lợi hơn trong liên hệ với chính quyền địa phương; đẩy nhanh tiến độ công việc, góp phần hoàn thành các nội dung, phần việc của cơ quan, đơn vị; đồng thời, thể hiện được tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ khối ngành trong Tháng thanh niên năm 2019./.

Huỳnh Ly