Chợ Lách: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019

Đến ngày 18/3/2019, Chợ Lách đã hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã Thị trấn, nhiệm kì 2019 - 2024.

Theo đó, Đại hội Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kì 2019 – 2024 trên địa bàn huyện diễn ra từ ngày 22/02/2019 với 02 đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm là Hưng Khánh Trung B và Sơn Định. Sau Đại hội điểm, các đơn vị tiến hành Đại hội và hoàn thành vào ngày 18/3/2019. 11 Ủy ban Hội xã, thị trấn được bầu chọn tại Đại hội với từ 13 đến 15 ủy viên mỗi đơn vị, có 9 đơn vị tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch Hội tại Đại hội và bầu 11 Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách lần thứ VI, nhiệm kì 2019 – 2024.

Trong nhiệm kì 2014 – 2019, các cấp bộ Hội trên toàn huyện đã tập trung thực hiện nhiều nội dung, công trình, phần việc gắn với các phong trào, các cuộc vận động cụ thể: tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với thanh niên; vận động thanh niên thi đua rèn luyện: xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Khởi mới, đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác, thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn háo giao thông,…”; vận động thanh niên thi đua cống hiến: xung kích, tình nguyện, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường, xung kích bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự,…; vận động thanh niên sống có trách nhiệm: sáng tạo, khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, xung kích tham gia xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh, gương mẫu, chấp hành chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia xây dựng các tổ chức của nhân dân,…; tập trung công tác tổ chức xây dựng Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn: củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam, đoàn kết, tập hợp thnah niên tín đồ tôn giáo, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của nhiệm kì 2014 – 2019, các đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cụ thể cho công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kì 2019 – 2024: Tranh thủ những điều kiện thuận lợi, phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về số lượng và chất lượng. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn, Hội các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tình nguyện xây dựng quân đội, tham gia phát triển kinh tế,...

Tin tưởng rằng, với lực lượng nhân sự mới, với những người trẻ mang trong mình nhiệt huyết, hoài bảo của tuổi thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên các đơn vị sẽ gặt hái nhiều thành công trong nhiệm kì mới 2019 – 2024. Và với khí thế ấy, thanh niên Chợ Lách đã sẵn sàng tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách lần thứ VI, nhiệm kì 2019 – 2024.

* Một số hình ảnh Đại hội tại các xã, thị trấn:

 

Huỳnh Ly