TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của tuổi trẻ cả nước, trong đó có Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tính đến ngày 5/7/2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo, hướng dẫn 11/11 huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024, sớm hơn gần 01 tháng so với sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đông đảo hội viên, thanh niên.

Để chuẩn bị cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, ngay từ đầu, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở Đảng và lãnh đạo chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội LHTN tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhất là đảm bảo kinh phí tổ chức Đại hội.

UBH tỉnh đã chọn 02 đơn vị (Hội LHTN Việt Nam thành phố Bến Tre, Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách) tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, thành phố (đã tổ chức Đại hội và họp rút kinh nghiệm trong tháng 4,5/2019); và chọn 02 đơn vị (Hội LHTN Việt Nam xã Hưng Lễ - huyện Giồng Trôm và Hội LHTN Việt Nam xã Tân Thạch – huyện Châu Thành) tổ chức Đại hội điểm cấp xã (đã tiến hành Đại hội và tổ chức rút kinh nghiệm trong tháng 01/2019).

Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách – đơn vị thứ hai được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, thành phố

Công tác tuyên truyền hoạt động và kết quả Đại hội các cấp, các công trình chào mừng Đại hội được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, bản tin Tuổi Trẻ Bến Tre, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre, trang web Tuoitrexudua.vn nhằm tạo sự đồng thuận và không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, thanh niên, hội viên.

Điểm nổi bật của Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, thành phố tỉnh Bến Tre có thành phần thanh niên dự Đại hội đa dạng, đặc biệt 9/9 huyện thành phố đều có sự tham gia của các tôn giáo, thanh niên tôn giáo và thành viên thực sự tiêu biểu trong thanh niên; tổ chức các diễn đàn, toạ đàm với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong;  100% các đơn vị tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào Thanh niên giai đoạn 2014 – 2019,… Về nhân sự tham gia Ủy ban Hội khóa mới đã được đổi mới, thành phần và cơ cấu tham gia Ủy ban Hội khóa mới được đa dạng và thể hiện được sự đại diện rộng rãi cho các tầng lớp thanh niên, các CLB, đội, nhóm của Hội, các chức danh của Hội được cơ cấu hợp lý, đa số các đơn vị cơ cấu đồng chí Bí thư đoàn cùng cấp đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội, các Phó chủ tịch Hội được cơ cấu trong Ban Thường vụ Đoàn…

Thông qua Đại hội tạo đợt sinh hoạt chính trị và phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ, tăng cường mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Hội LHTN ở cơ sở.

Ngay sau khi hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, dự kiến Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 10 sắp tới./.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh