Chương trình “Ký kết thỏa thuận hợp tác về Viễn thông – Công nghệ thông tin giữa Tỉnh đoàn Bến Tre và VNPT Bến Tre giai đoạn 2020 – 2030"

Nhằm triển khai các giải pháp thúc đẩy ứng dụng Viễn thông – Công nghệ thông tin đến các đơn vị Đoàn trực thuộc, cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong các lĩnh vực hoạt động,  phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh, Sáng ngày 14/11/2020 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban giám đốc VNPT Bến Tre tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác về Viễn thông – Công nghệ thông tin giai đoạn 2020 - 2030.

Tham dự chương trình ký kết có đồng chí Bùi Văn Hãn Em – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Mến – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Trịnh Minh Châu – Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh; đồng chí Trần Văn Trực – Trưởng đại diện VNPT tại địa bàn tỉnh, Giám đốc VNPT Bến Tre; đồng chí Hà Quốc Cường – UV.BCH TW Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí BTV, BCH Tỉnh đoàn, cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, VNPT Bến Tre, đại diện Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn, đoàn tương đương, đoàn trường học trực thuộc.

Thỏa thuận hợp tác gồm các mục tiêu, cụ thể như sau: Triển khai các ứng dụng Viễn thông, Công nghệ Thông tin để nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào Thanh niên tại Bến Tre; nâng cao trình độ ứng dụng Công nghệ thông tin của đoàn viên, thanh niên đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trở thành hạt nhân trong việc sử dụng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin tại các cấp bộ đoàn trong tỉnh.

Kí kết hợp tác giữa hai đơn vị

Đồng chí Hà Quốc Cường – UV.BCH TW Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tin rằng thỏa thuận hợp tác với những nội dung khá toàn diện trên các lĩnh vực sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển ngày càng toàn diện hơn của cả hai đơn vị, đồng thời đề nghị Đoàn các cấp khẩn trương xây dựng lực lượng nòng cốt là cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ từ tỉnh đến cơ sở để làm hạt nhân tuyên truyền, vận động, trước mắt thành lập ngay các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố và tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với mục tiêu là góp phần đưa tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên trên 30% ngay năm nay. Tuyên truyền, hỗ trợ người dân biết sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, các thiết bị truy cập internet để ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin trong cuộc sống. Tuyên truyền về những tiện ích trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 đối với người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân truy cập vào website https://dichvucong.bentre.gov.vn/, biết cách thao tác các bước trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng các hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, xã hội số hiện nay./.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn