Giồng Trôm: Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn

Ngày 12/11/2020, tại Phòng họp số 02 Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh và đại diện các Ban Đảng đã có buổi làm việc theo quy chế đối với Ban Thường vụ Huyện đoàn nhằm nắm tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ Huyện đoàn, kết quả triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, công tác nhân sự, tổ chức và những khó khăn, vướng mắt trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2020, Chi bộ Huyện đoàn đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đầu năm 2020, cơ quan Huyện đoàn được giao tổng cộng 07 biên chế, trong đó có 06 biên chế làm việc, khuyết 01 biên chế. Đến tháng 04/2020, đồng chí Bí thư Huyện đoàn chuyển công tác nên khuyết thêm 01 biên chế và khuyết chức danh Bí thư Huyện đoàn. Hiện tại, tổng số biên chế có mặt là 05/07 biên chế, trong đó có 01 đồng chí đang học tập trung lớp Trung cấp LLCT. Ban Thường vụ Huyện đoàn đang tiếp tục làm công tác tham mưu với Thường trực Huyện ủy, quy hoạch, giới thiệu cán bộ trẻ có đủ năng lực, điều kiện để bổ sung các vị trí khuyết thiếu. Đồng thời đăng ký tuyển dụng mới 01 biên chế theo vị trí việc làm quy định. Về cơ sở vật chất Nhà thiếu nhi huyện đến nay đã xuống cấp nhiều, hệ thống điện, đèn, quạt, âm thanh và nhà vệ sinh đều hư hỏng. Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã làm tờ trình Thường trực Huyện ủy cho chủ trương sửa chửa.

Trong điều kiện khó khăn về nhân sự, tuy nhiên tập thể Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách Huyện đoàn đã nổ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu nghị quyết chưa đạt yêu cầu cần phấn đấu đến cuối năm như công tác vận động thanh niên xuất khẩu lao động, công tác kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú, đặc biệt là chỉ tiêu kết nạp lớp “Đảng viên Đồng Khởi mới”.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn đã đề xuất với đồng chí Bí thư Huyện ủy cho chủ trương cải thiện cơ sở vật chất Nhà thiếu nhi, quan tâm công tác nhân sự, tổ chức nhằm củng cố các vị trí khuyết thiếu của cơ quan Huyện đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu trong buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh biểu dương tinh thần đoàn kết, nổ lực, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban Thường vụ Huyện đoàn. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Huyện đoàn trong thời gian tới tiếp tục quan tâm nâng chất lượng sinh hoạt Chi bộ lệ kỳ, tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết chưa đạt yêu cầu từ đây đến cuối năm 2020, quan tâm công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên theo Nghị quyết 35, tiến hành rà soát, thống kê các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên có hiệu quả để phát huy, nhân rộng, nghiên cứu các mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên phù hợp với tình hình mới, liên hệ chặc chẽ với Đảng ủy cơ sở trong nắm bắt tình hình hoạt động, đôn đốc, nhắc nhở Đoàn cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tranh thủ nguồn lực từ các cơ quan, ban ngành trong phối hợp tổ chức các hoạt động,…

Kim Đồng - Huyện đoàn Giồng Trôm