HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN GIỒNG TRÔM TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN BAN CHỈ HUY – PHỤ TRÁCH SAO NĂM HỌC 2020 – 2021

          Nhằm nâng cao và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng thực hành xã hội cho cán bộ Chỉ huy Đội tại các trường Tiểu học trên địa bàn toàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tính tự quản trong công tác Đội, xây dựng các mô hình hoạt động Đội hiệu quả. Ngày 27/12/2020, Hội đồng Đội huyện Giồng Trôm tham mưu Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Chương trình Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội – Phụ trách Sao, năm học 2020 – 2021 cho 87 em là Ban Chỉ huy – Phụ trách Sao của 25 Liên đội Tiểu học trong toàn huyện.

Quang cảnh buổi tập huấn

          Chương trình Tập huấn diễn ra sôi nỗi, sinh động và hiệu quả với các chuyên đề: Kỹ năng quản trò và múa hát tập thể; Vai trò Ban chỉ huy Liên đội trong trường học: Thực hành tiết chào cờ đầu tuần; Phương pháp tổ chức sân chơi tại Liên đội; Hướng dẫn tổ chức mẫu tiết đọc sách và triển khai văn hoá đọc trong trường học, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

 Một số hình ảnh buổi tập huấn

          Chương trình Tập huấn không chỉ mang lại cho các em kiến thức về công tác Đội mà còn là dịp giao lưu, học hỏi giữa các trường trên địa bàn toàn huyện. Lớp Tập huấn được Hội đồng Đội huyện tổ chức hàng năm nhằm bồi dưỡng, xây dựng một đội ngũ Ban Chỉ huy – Phụ trách Sao năng động, linh hoạt trong hoạt động để xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh huyện Giồng Trôm phát triển vững mạnh.

Phúc Trương