Hội đồng trẻ em tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ họp thứ 3 năm 2020

Chiều ngày 15/11/2020, tại Hội trường Tòa nhà Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh, Hội đồng trẻ em cấp tỉnh đã tổ chức kỳ họp lần thứ 3 với sự tham dự của 33 học sinh là thành viên Hội đồng trẻ em cấp tỉnh.

Chủ trì điều hành kỳ họp thứ 3 Hội đồng trẻ em tỉnh Bến Tre năm 2020

Tại kỳ họp, được sự điều hành của Chủ trì, các thành viên Hội đồng trẻ em cấp tỉnh tiến hành trình bày tình hình, nguyện vọng và các vấn đề trẻ em quan tâm tại đơn vị mình, thống nhất chọn các nội dung theo 03 nhóm vấn đề chính: Học tập và vui chơi giải trí; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại và bạo lực học đường ở trẻ; các chính sách, quyền liên quan đến trẻ em và Luật trẻ em.

Cũng tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng trẻ em cấp tỉnh đã thống nhất chọn 06 nội dung liên quan đến 03 nhóm vấn đề để sắp tới Thường trực Hội đồng trẻ em cấp tỉnh trình bày tại kỳ họp với Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Các thành viên Hội đồng trẻ em cấp tỉnh thảo luận lựa chọn các nhóm vấn đề

Kỳ họp nhằm củng cố hoạt động của Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, qua đó nâng cao năng lực điều hành của Thường trực Hội đồng trẻ em cấp tỉnh trong việc tổng hợp các ý kiến, nguyện vọng và các vấn đề đội viên, học sinh toàn tỉnh quan tâm trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong kỳ họp Hội đồng.

Dịp này, Hội đồng trẻ em cấp tỉnh cũng đã ra mắt Fanpage “Confession – Trẻ em nói” trên mạng xã hội. Đây là địa chỉ tin cậy của thiếu nhi, là nơi thiếu nhi có thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất thiết thực trong việc phòng, chống xâm hại, bạo lực ở trẻ; hiểu thêm về các quyền và luật trẻ em cũng như chia sẻ các nội dung liên quan đến vấn đề học tập, vui chơi, giải trí, đặc biệt được lắng nghe, chia sẻ các giải đáp từ chuyên gia của các ngành có liên quan trong lĩnh vực mà trẻ em quan tâm.

Huy KT - Ban Thanh thiếu nhi trường học