HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN KHỐI CƠ QUAN – DOANH NGHIỆP TỈNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN “KỲ NGHỈ HỒNG” ĐOÀN KHỐI NĂM 2023

Chiều ngày 31/8/2023 tại Hội trường Viễn thông Bến Tre, Ban Thường vụ Đoàn khối đã tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh 09 tháng đầu năm 2023 và Tổng kết Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” Đoàn khối năm 2023. Đến tham dự chương trình có đồng chí Lâm Như Quỳnh – UV. BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Phạm Hữu Dự - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Văn Phương – UV. BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Kim Phẳng – UV. BCH, Quyền Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Minh Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy Ban kiểm tra Đoàn khối khóa II; các đồng chí đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” Đoàn khối năm 2023.

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe đại diện Thường trực Đoàn khối trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh 09 tháng đầu năm 2023 và xem đoạn video clip về các hoạt động nổi bật trong Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” Đoàn khối năm 2023. Tiếp đó, Đại diện Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Thiện - Bí thư Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã có ý kiến trao đổi, tiếp thu, giải trình làm rõ 08 lượt ý kiến của đại diện các cơ sở Đoàn trong Khối. Đặc biệt, đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Lâm Như Quỳnh – UV. BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Phạm Hữu Dự - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Như Quỳnh nhấn mạnh: “Thời gian tới, Đoàn khối cần chú trọng và triển khai có hiệu quả phong trào “03 trách nhiệm” đối với cán bộ, đoàn viên khối Cơ quan và triển khai có hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ” đối với cán bộ, đoàn viên khối Doanh nghiệp”.

Đối với nội dung Tổng kết Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” Đoàn khối năm 2023: với những kết quả nổi bật trong Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” Đoàn khối năm 2023, nhiều tập thể, cá nhân đã được đề xuất và có quyết định khen thưởng các cấp. Cụ thể, Đoàn khối đã đề xuất 01 tập thể là Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bến Tre và đồng chí Trần Cao Thế - Phó Bí thư Đoàn khối, Bí thư Đoàn cơ sở Viễn Thông Bến Tre để Hội đồng thi đua của Tỉnh đoàn xét, đề xuất TW Đoàn khen thưởng; tiếp đó Đoàn khối đã đề xuất tập thể Chi đoàn Cục thuế tỉnh Bến Tre và đồng chí Dương Trường Lam – Bí thư Chi đoàn Sở Tư Pháp tỉnh Bến Tre nhận khen thưởng của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn (và đã được khen thưởng theo Quyết định số 34-QĐ/TĐTN của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn); giới thiệu đồng chí Bí thư Đoàn khối để Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng (và đã được khen thưởng theo Quyết định số 1879/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). Đối với cấp Khối, Đoàn khối đã khen thưởng cho 04 tập thể, 06 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2023.

Dịp này, Đoàn khối đã thành lập và ra mắt Chi đoàn Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện – Du lịch Nam Mekong. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh