Mỏ Cày Bắc: Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn- Hội

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn – Hội tại địa phương. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội cho hơn 50 đồng chí là Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi đoàn ấp trong huyện.

Cảnh quan lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 4 năm 2018. Tại đây, các đồng chí là cán bộ Đoàn được nghe tập huấn các nội dung: những lý luận chính trị chủ nghĩa Mac – Lê nin, tư trưởng Hồ Chí Minh, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi, kỷ năng sinh hoạt tập thể, dã ngoại, thảo luận, thực hành sinh hoạt Chị đoàn,…

Đây là dịp để các đồng chí học tập, trao đổi kinh nghiệm giao lưu thông qua các hoạt động tập thể, từ đó tạo điều kiện rèn luyện kỹ năng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Qua lớp tập huấn, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2019.

 

                                             

Nguyễn Phượng - Huyện đoàn