Tuổi trẻ Châu Thành tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ Đoàn năm 2020

Chiều ngày 26/6, Huyện đoàn Châu Thành phối hợp Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” năm 2020 tại hội trường UBND huyện Châu Thành.

Tham gia buổi sinh hoạt chính trị, 50 cán bộ đoàn chủ chốt cơ sở đoàn đã được lắng nghe và tham gia thảo luận trao đổi ý kiến xoay quanh nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ CHí Minh; Một số giải pháp cấp bách để cán bộ Đoàn học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về xây dựng Đoàn như: (1) Cán bộ đoàn phải tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia xây dựng Đoàn vững mạnh, (2) Cán bộ đoàn tích cực nghiên cứu, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức để tập hợp, đoàn kết thanh niên, (3) Cán bộ đoàn cần xây dựng phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, sáng tạo, gương mẫu, tận tụy, gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ lý luận trẻ huyện triển khai học tập các giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn", phát động đẩy mạnh rèn luyện các giá trị hình mẫu thanh niên Đồng khởi mới: "Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện".

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn năm 2020.

Qua buổi sinh hoạt, cán bộ Đoàn cơ sở đã hiểu sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của bản thân đối với công tác Đoàn - Hội tại địa phương. Từ đó, xây dựng kế hoạch và thực hiện phong cách làm việc theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đoàn thanh niên luôn là tổ chức xung kích, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ năng lực, phẩm chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Mỹ Xuyên - Huyện đoàn Châu Thành