Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Học tập và làm theo lời Bác Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV- năm 2016Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV- năm 2016 PDF. In bài viết Email
Tuổi trẻ Bến Tre làm theo lời Bác
Tác giả: Nguồn: http://quochoi.vn   
article->created?> Ngày tạo: 30-08-2016 09:44

Nhân dịp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV- năm 2016, sáng 28/8/2016, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 445 đại biểu là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên cả nước đang về dự Đại hội. Cùng dự còn có Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Trung ương Đoàn và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng 445 đại biểu là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên cả nước về dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV- năm 2016 và tới thăm Nhà Quốc hội; gửi lời chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, chúng ta vẫn thường nói, tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại; thanh niên là giường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh dân tộc mới mạnh. Thanh niên thời đại Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng của Dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”.  Với ý nghĩa đó, Đảng, Nhà nước  đã không ngừng quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng để thanh niên Việt Nam ngày càng trưởng thành và phát triển.

Đánh giá cao việc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV nhằm tuyên dương các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2014- 2016 và đề ra các giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, 445 đại biểu tham dự Đại hội thực sự là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các đại biểu có mặt hôm nay tiêu biểu cho hàng ngàn thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên khắp mọi miền đất nước; ghi nhận và bày tỏ lòng trân trọng những thanh niên đã có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện, xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo lời Bác.

Trước những yêu cầu ngày càng lớn trong sự nghiệp cách mạnh của Đảng và dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Thứ nhất, các đại biểu thanh niên tiên tiến, với nhiệt huyết của sức trẻ tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục ra sức học tập, lao động, rèn luyện hơn nữa để ngày càng tiến bộ, tâm ngày càng trong, trí ngày càng sáng, hoài bão ngày càng lớn; xác định rõ trọng trách nêu gương, tích cực phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay của bản thân để nhân rộng và phát triển trong Đoàn, trở thành hạt nhân cuốn hút, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ với tuổi trẻ; thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, có ích hằng ngày, hằng giờ trong cuộc sống, học tập và công tác; sống gương mẫu, trách nhiệm với cộng đồng; sống có khát vọng, hoài bão để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng mạnh.

Thứ hai, cần tiếp tục học tập, rèn luyện đạo đức, phong cách của Bác Hồ với tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; làm việc dân chủ, khoa học; ứng xử văn hoá, tinh tế, nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân,... Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phải tập trung chăm lo giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng về đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đặc biệt coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc, khát vọng vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ; giáo dục tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và sự phồn vinh của đất nước. Cần nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, xây dựng hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực của thanh niên thời đại mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Thông qua giáo dục, nhằm xây dựng các tầng lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật; đạo đức cách mạng, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường giáo dục cho thanh niên về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, cũng cần tổ chức cho đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh kiên quyết bài trừ những tiêu cực, tệ nạn xã hội, những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, là những nội dung, biện pháp phải được thực hiện thường xuyên.

Thứ tư, phát huy và đề cao vai trò xung kích của thanh niên lao động sáng tạo, làm chủ khoa học- công nghệ, có nhiều sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thứ năm, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, bộ, ngành cần tích cực chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh; đề cao vai trò tự học, tự rèn của thanh niên. Quán triệt sâu sắc quan điểm: “Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”“Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”“Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”.

Cần chủ động trong việc triển khai các Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, quy định của Luật thanh niên và các chính sách pháp luật đối với thanh niên, qua đó bồi dưỡng, giáo dục thanh niên để họ trở thành những người “vừa hồng, vừa chuyên” như lời dạy của Bác Hồ. Đồng thời, tổ chức đoàn phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện của thanh niên, để thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình đối với vận mệnh của dân tộc, đất nước. Các cấp bộ Đoàn và các cấp, các ngành cần đề cao sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có “Tâm trong- Trí sáng- Hoài bão lớn”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đồng thời đòi hỏi thanh niên phải tích cực học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng hoạt động để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa. Thế hệ trẻ cần không ngừng nâng cao lòng tự hào, trách nhiệm trước dân tộc và Tổ quốc để ngọn lửa tình yêu “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thắp sáng niềm tin và ý chí quyết tâm ở mỗi thanh niên, tạo sức mạnh cho mỗi đoàn viên đủ Trí, đủ Lực để gánh vác trọng trách xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phát triển bền vững đất nước, sánh vai cùng các cường quốc năm Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Nhân dịp này, với tình cảm thân ái và niềm tin tưởng sâu sắc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc tuổi trẻ Việt Nam đạt nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng là tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đoàn đại biểu, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong bày tỏ cảm ơn và khẳng định Trung ương Đoàn sẽ tiếp thu những chia sẻ, các ý kiến chỉ đạo quý báu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh không ngừng phấn đấu, xung kích, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách…trong thời gian tới./.

Quang Minh

Cập nhật ngày